Hoppa till huvudinnehåll

Arbeten i maj - garagerenovering i Agnesberg

Publicerad 3 maj 2023

Arbetet med renoveringen av garaget på Tunvägen 2 i Agnesberg är i full gång under maj månad. Här får du en uppdatering av vilka arbeten som är planerade under månaden och preliminär tidsplan.

Garaget har under en längre tid varit i behov av renovering, främst med anledning av att vatten läcker in i garaget. Med renoveringen får garaget nytt tätskikt, ny belysning samt målas invändigt för att skapa en ljusare och tryggare miljö. Även planteringar samt gårdsytan ovanpå garaget kommer att göras i ordning. Arbetet beräknas vara klart i september 2023.

Vad händer nu?

Gammal skadad betong tas bort

Under maj månad påbörjas bilningsarbeten i garaget. Gammal skadad betong tas bort med hjälp av vattenbilning. Arbetet kommer att medföra en del störande ljud, framför allt i fastigheterna närmast garaget. Bilningen beräknas pågå i cirka tre veckor och under denna tid är garaget stängt för allt övrigt arbete av säkerhetsskäl.

Lastbilar kör bort schaktmassor

Medan garaget är stängt för bilning, fortsätter schaktarbeten utomhus. Detta innebär att lastbilar kommer att åka fram och tillbaka i området för att frakta bort schaktmassorna. De kommer att köra förbi förskolan och upp till innergården vid Tunvägen 4 – 6. För att säkerställa säkerheten för våra hyresgäster och övriga som vistas i området kommer en vakt att stationeras ut under tiden som lastbilarna åker i området.

Preliminär tidsplan

Början av maj

  • Skadad betong i garaget bilas bort med hjälp av vattenbilning.
  • Schaktarbeten för dräneringen utanför entrén till Tunvägen 2 fortsätter.

Mitten av maj

  • Schaktarbeten på gårdsplanen ovanpå garaget påbörjas.

Slutet av maj

  • Armeringsarbeten i garaget påbörjas.
  • Rivning av skadad sockel runt tvättstugan ovanpå garaget.

Mer information och kontakt

Vi har förståelse för att arbetet kan medföra olägenheter i form av buller och försämrad framkomlighet. Vi gör vårt bästa för att arbetet ska flyta på snabbt och smidigt som möjligt.

Under områdesnyheter här på signalisten.se lägger vi ut information under arbetets gång. Har du frågor kring garagerenoveringen, kontakta vår kundservice.

Kontakta oss (signalisten.se)