Hoppa till huvudinnehåll

Behållarna för hushållsavfall förses med lås på Erik Sandbergs g 17-23, Bokvägen 2-8, Filmgatan 25-33

Publicerad 27 april 2021

Under maj månad kommer luckorna på utomhusbehållarna för hushållsavfall på Erik Sandbergs gata 17 - 23, Bokvägen 2 - 8 och Filmgatan 25 - 33 att förses med lås.

Det innebär att du framöver ska använda nyckel för att låsa upp luckan och kasta ditt hushållsavfall. 

Innan de nya låscylindrarna installeras kommer samtliga hyresgäster att få en nyckel i brevlådan.

 

Med vänlig hälsning

Förvaltningsavdelningen