Hoppa till huvudinnehåll

Boendemöte Västra vägen och Rudviken 20 april

Publicerad 5 april 2022

Vi bjuder in dig som hyresgäst på Västra vägen och Rudviken till boendemöte.

När: Onsdagen den 20 april kl. 17:00

Var: Borådslokalen, Västra vägen 7 D

Dagordning

 • Mötets öppnande
 • Fastställande av dagordning
 • Val av mötesfunktionärer
  - Ordförande
  - Sekreterare
  - Justerare
 • Signalisten informerar
 • Frågor

Borådets årsmöte

 • Borådets verksamhetsberättelse
 • Redovisning för 2021
 • Val av styrelse
 • Verksamhetsplan 2022 – budget
 • Övrig information / frågor

Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning
Signalisten och Borådsstyrelsen