Hoppa till huvudinnehåll

Det här gäller nu när din miljöstuga är stängd

Publicerad 23 september 2021

Renoveringen av din miljöstuga pågår och förväntas pågå till och med november 2021. Vi påminner om hur du ska sortera under tiden.

  • Mat- och hushållsavfall sorteras som tidigare, här har ingen förändring skett.
  • Förpackningar och tidningar lämnas vid de gröna återvinningsstationerna som FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, har uppställda sen tidigare i området.
  • Grovavfall, elavfall och farligt avfall lämnas vid Solna stads mobila återvinningscentral och mobila miljöstation.
  • Den mobila miljöstationen stannar på åtta platser runt om i staden och utgår varje helgfri torsdag eftermiddag från Solnaplan, läs mer på:   Mobil återvinningscentral och mobil miljöstation - Solna stad
  • Du hittar all information och adress till närmaste bemannade återvinningscentral på www.solna.se under rubriken Boende & miljö/Avfall och återvinning.
  • Inget avfall lämnas utanför den stängda miljöstugan eftersom ingen hämtning sker och det riskerar att ligga kvar länge och dra till sig råttor och annat ovälkommet.

Med vänlig hälsning
Förvaltningsavdelningen