Hoppa till huvudinnehåll

Garagerenovering på Tunvägen 2

Publicerad 13 april 2023

Signalisten har tecknat avtal med Specialbetong Sverige AB för renoveringen av garaget på Tunvägen 2 i Agnesberg. Entreprenören börjar med att förbereda arbetsområdet med start i slutet av vecka 15.

Garaget har under en längre tid varit i behov av renovering, främst med anledning av att vatten läcker in i garaget. Det är sedan tidigare utrymt på bilar, vilket gör att vi nu kan komma igång med kort varsel.

Ett nytt fint garage

Garaget får nytt tätskikt, ny belysning samt målas invändigt för att skapa en ljusare och tryggare miljö. Även planteringar samt gårdsytan ovanpå garaget kommer att göras i ordning.

Preliminär tidsplan

  • Mellan den 13–15 april – entreprenören börjar ställa ut material inför etableringen samt påbörjar inhägnaden av byggarbetsplatsen.
  • Från måndag den 17 april – hela arbetsplatsen stängs av med byggstängsel och mindre rivningsarbeten påbörjas.
  • September 2023 – renoveringen beräknas vara klar.

Alternativa vägar när gårdsytan ovanpå garaget stängs av

Hela gårdsytan ovanpå garaget, inklusive entréerna till Tunvägen 2, 4 och 6 stängs av från och med måndag den 17 april. Entré till Tunvägen 2, 4 och 6 sker sedan endast via portarna på gårdssidan. Om du brukar passera över gårdsytan ovanpå garaget behöver du välja alternativa vägar.

Tvättstugan ovanpå garaget är inte tillgänglig under renoveringen

Eftersom tvättstugan hamnar innanför byggarbetsplatsen, behöver du som brukar tvätta där välja en av de andra tvättstugorna.

Flytta din cykel senast söndag den 16 april

Cykelstället under skärmtaket vid Tunvägen 2, samt alla cykelställ och cykelrummet ovanpå garaget måste tömmas på cyklar eftersom området stängs av med byggstängsel. Därför behöver du som har din cykel i detta område flytta din cykel senast söndag den 16 april.

Här kan du ställa din cykel under renoveringen:

  • Du som bor på Tunvägen 2-6 har tillfälligt fått behörighet på din bricka till cykelrummen på innergården.
  • Cykelställ med tak finns inne på gården vid port 8.

De cyklar som står kvar innanför byggstängslet tas om hand i samband med den sedan tidigare planerade cykelrensningen den 20 april. Saknar du din cykel, kan du hämta den från och med den 21 april genom att kontakta Cykelåtervinning på telefon 08-644 48 82 eller via e-post: info@cykelåtervinning.com.

Mer information och kontakt

Under områdesnyheter här på signalisten.se lägger vi ut information under arbetets gång. Du kan även kontakta vår kundservice om du har frågor.

Vi ber om din förståelse under kommande renoveringsarbeten och hoppas att du som hyresgäst ska uppskatta slutresultatet.

Områdesnyheter (Signalisten.se)

Kontakta oss (Signalisten.se)