Hoppa till huvudinnehåll

Garagerenoveringar i Kv. Motorn med start hösten 2020

Publicerad 20 augusti 2020

Signalisten kommer genomföra nödvändiga renoveringsåtgärder i garaget i Kvarteret Motorn 11, Östervägen 20-26 med start i höst.

Arbeten påbörjas preliminärt under november 2020 och beräknas vara färdigställda c.a mars-april 2021. Datumen är hittills preliminära och kan justeras innan projektstart. Definitiv tidplan kommer meddelas berörda garagehyresgäster under oktober månad.

Hela garaget behöver vara utrymt under byggtiden eftersom arbeten kommer att pågå samtidigt på båda plan.

Åtgärderna omfattar renovering av betong- och armeringsskador på bjälklag, pelare och väggar. Väggar, tak samt linjerna till parkeringsplatserna kommer även målas om.