Hoppa till huvudinnehåll

Resultat av godkännandeprocessen för renovering i Bergshamra

Publicerad 24 april 2020

Vi har nu sammanställt det slutgiltiga resultatet för godkännandet av ombyggnationen i Bergshamra. Resultatet redovisas nedan.

Av de hyresgäster som berörs av ombyggnadsåtgärderna i lägenheten svarade 22 % att de godkänner och 62 % godkänner inte. 16 % har inte svarat på Signalistens förfrågan om godkännande.

Rörande de gemensamma utrymmena har 29 % svarat att de godkänner ombyggnadsåtgärderna.  

Hyresgäster som väljer att permanentflytta

Vi fortsätter att bevaka lediga lägenheter till permanentflytt, både hos Signalisten och via Bostadsförmedlingen, enligt de önskemål vi fått in. Till dags dato har vi lyckats matcha ett antal hyresgäster med lägenheter som uppfyllt önskemålen. 

De personliga mötena

De personliga mötena, som hölls i visningslägenheten, påbörjades i slutet av januari och pågick till början av mars. Vi gick bland annat igenom ombyggnadsplanen och de olika etapperna, vi informerade om hur de tillfälliga flyttarna kommer gå till samt diskuterade kring de önskemål man har i samband med dessa. Vi informerade även om möjligheten att direktflytta till en nyrenoverad lägenhet i Bergshamra. Totalt genomfördes 185 möten. Flera av de hyresgäster vi träffade uttryckte även intresse för att flytta till det nya trygghetsboendet som ska byggas i området.  

Vad händer nu?

Vi kommer nu att skicka in en ansökan till hyresnämnden för att där få prövat att genomföra ombyggnadsåtgärderna i fastigheterna enligt vårt förslag. Du som inte har godkänt, eller inte svarat alls, kommer att bli kontaktad av hyresnämnden.

Enkätresultatet

Under mars skickade vi en enkät med frågor om hur man upplevde dialogprocessen. Resultatet kommer att redovisas under maj månad.

Du kan även följa projektet här på vår hemsida.