Hoppa till huvudinnehåll

Resultat av hyresgästundersökning 2022 - Agnesberg

Publicerad 6 december 2022

Nu har vi sammanställt resultatet från årets hyresgästundersökning.

I Agnesberg svarade 60,5 % på årets enkät och av dessa svarade 87,3 % att de trivs hos Signalisten. 93,5 % är nöjda med bemötandet de får i kontakten med oss.

Precis som vid den förra mätningen ser vi en ökning inom området Rent och snyggt där bland annat städning av trapphus har ökat från 82,8 % till 92,9 %. Under senaste två åren har vi jobbat en hel del med felanmälanprocessen vilket verkar ha gett resultat då hela 96,2 % är nöjda vad det gäller att anmäla ett fel. Vi har även gjort en satsning på belysning på gård och nära husen. Även där kan vi se en ökning och numera är det 88,5 % av hyresgästerna som är nöjda med utomhusbelysningen. Det är kul att se att de satsningar vi gör ger resultat!

Vi ser även att det finns förbättringsbehov inom följande tre områden som vi kommer att arbeta vidare med:

  • Information om vad som ska hända i fastigheten
  • Att känna igen entreprenörer som Signalisten anlitar
  • Personlig trygghet i området kvällar/nättar

Resultatet från undersökningen är väldigt värdefullt för oss och gör att vi bättre ser var våra ansträngningar behövs och gör mest nytta. Tack alla ni som svarat på enkäten och hjälper oss att skapa bättre och trivsammare boendemiljöer!

Med vänlig hälsning
Fastighetsavdelningen