Hoppa till huvudinnehåll

Resultat av hyresgästundersökning 2022 - Bollen

Publicerad 6 december 2022

Nu har vi sammanställt resultatet från årets hyresgästundersökning.

I Bollen svarade 63,6 % på årets enkät och av dessa svarade 85,7 % att de trivs hos Signalisten. 88,1 % är nöjda med bemötandet de får i kontakten med oss.

Vi ser en markant ökning i kundnöjdhet inom området trygghet, där ingår bland annat säkerhet mot inbrott i lägenhet som ökat från 61,9 % till 81 %. Personlig trygghet i trapphuset har ökat med 15,6 % och belysning på gård och nära huset har ökat med 13,9 %. Även inom området Rent och snyggt har vi ökat kraftigt och på frågan om städning av trapphus är 91,7 % av hyresgästerna nöjda, och på frågan om städning av miljöstugan har vi hela 100 % nöjda hyresgäster.

Vi ser även att det finns förbättringsbehov inom följande tre områden som vi kommer att arbeta vidare med:

  • Utemiljö
  • Få felet reparerat inom rimlig tid
  • Inomhusmiljö i lägenheter

Resultatet från undersökningen är väldigt värdefullt för oss och gör att vi bättre ser var våra ansträngningar behövs och gör mest nytta. Tack alla ni som svarat på enkäten och hjälper oss att skapa bättre och trivsammare boendemiljöer!

Med vänlig hälsning

Fastighetsavdelningen