Hoppa till huvudinnehåll

Resultat av hyresgästundersökning 2022 - Frösunda

Publicerad 6 december 2022

Nu har vi sammanställt resultatet från årets hyresgästundersökning.

I Frösunda svarade 55,8 % på årets enkät och av dessa svarade 76,3 % att de trivs hos Signalisten. 87,8 % är nöjda med bemötandet de får i kontakten med oss.

Vi ser en markant ökning i kundnöjdhet inom området Rent och snyggt. Där ingår bland annat städning av trapphus som har ökat från 68,6 % till 82,6 % och städning av gård och närmiljö som har ökat från 70,5 % till 83,3 %. Ett resultat vi är glada över då vi har lagt ner mycket tid och resurser på städningen de senaste åren. Andra frågor där ni i Frösunda är nöjda är hur personalen hållit sina löften som ökat med 10,3 % samt underhåll i lägenhet och trapphus som ökat hela 16,2 % respektive 14,3 %.

Vi ser även att det finns förbättringsbehov, främst inom de frågor som rör trygghet, såsom personlig trygghet i området kvällar/nätter, personlig trygghet i källare/vind och förrådens säkerhet mot inbrott. Trygghet är en ständigt aktuell fråga för oss och något vi kommer ha stort fokus på även kommande år.

Resultatet från undersökningen är väldigt värdefullt för oss och gör att vi bättre ser var våra ansträngningar behövs och gör mest nytta. Tack alla ni som svarat på enkäten och hjälper oss att skapa bättre och trivsammare boendemiljöer!

Med vänlig hälsning
Fastighetsavdelningen