Hoppa till huvudinnehåll

Resultat av hyresgästundersökning 2022 - Hagalund

Publicerad 6 december 2022

Nu har vi sammanställt resultatet från årets hyresgästundersökning.

I Hagalund svarade 49,9 % på årets enkät och av dessa svarade 76,6 % att de trivs hos Signalisten. 88,8 % är nöjda med bemötandet de får i kontakten med oss.

Vi ser en ökning i kundnöjdhet i frågor som rör allmänna utrymmen där städning av trapphus ökat med 9 % och underhåll av trapphus med 6,1 %.

Vi ser även att det finns förbättringsbehov inom följande tre områden som vi kommer att arbeta vidare med:

  • Trygghet
  • Få felet reparerat inom rimlig tid
  • Få åtgärder vidtagna till följd av synpunkter

Inom området trygghet gjorde vi en satsning 2022 med projektet Fokus Hagalund, där vi genom ökad närvaro och tillsyn vill bidra till trivsel och trygghet i Hagalund. Vi kommer fortsätta med trygghetsskapande åtgärder även under kommande år.

Resultatet från undersökningen är väldigt värdefullt för oss och gör att vi bättre ser var våra ansträngningar behövs och gör mest nytta. Tack alla ni som svarat på enkäten och hjälper oss att skapa bättre och trivsammare boendemiljöer!

Med vänlig hälsning
Fastighetsavdelningen