Hoppa till huvudinnehåll

Resultat av hyresgästundersökning 2022 - Skytteholm

Publicerad 6 december 2022

Nu har vi sammanställt resultatet från årets hyresgästundersökning.

I Skytteholm svarade 64,6 % på årets enkät och av dessa svarade 91,2 % att de trivs hos Signalisten. 90,7 % är nöjda med bemötandet de får i kontakten med oss.

Vi ser en ökning i kundnöjdhet på frågan få tag i rätt person som går från 81,1 % till 93,3 %. Att få åtgärder vidtagna till följd av synpunkter är en annan fråga som ökar och där ligger vi nu på 78,7 % nöjda hyresgäster. Vi är också glada över att kontakt med grannarna har ökat och är nu uppe på 95,9 %.

Vi ser även att det finns förbättringsbehov inom följande tre områden som vi kommer att arbeta vidare med:

  • Hjälp när det behövs
  • Utrustning i tvättstuga
  • Sophantering

Resultatet från undersökningen är väldigt värdefullt för oss och gör att vi bättre ser var våra ansträngningar behövs och gör mest nytta. Tack alla ni som svarat på enkäten och hjälper oss att skapa bättre och trivsammare boendemiljöer!

Med vänlig hälsning
Fastighetsavdelningen