Hoppa till huvudinnehåll

Resultat av hyresgästundersökning 2022 - Västra vägen

Publicerad 6 december 2022

Nu har vi sammanställt resultatet från årets hyresgästundersökning.

På Västra vägen svarade 50,7 % på årets enkät och av dessa svarade 86,6 % att de trivs hos Signalisten. 93,1 % är nöjda med bemötandet de får i kontakten med oss.

Vi ser en ökning i kundnöjdhet på frågan Möjlighet till källsortering, och där har vi nu hela 97,7 % nöjda hyresgäster. Vi är också glada över att Kontakt med grannarna har ökat och att 83,6 % av hyresgästerna är nöjda över kontakten man har med sina grannar.

Vi ser även att det finns förbättringsbehov inom följande tre områden som vi kommer att arbeta vidare med:

  • Utemiljö
  • Tillsyn/städning av källare/vind
  • Städning av miljöstugan

Resultatet från undersökningen är väldigt värdefullt för oss och gör att vi bättre ser var våra ansträngningar behövs och gör mest nytta. Tack alla ni som svarat på enkäten och hjälper oss att skapa bättre och trivsammare boendemiljöer!

Med vänlig hälsning
Fastighetsavdelningen