Hoppa till huvudinnehåll

Sopnedkasten i Hagalund

Publicerad 7 februari 2023

Sopnedkasten i Hagalund har varit stängda sedan en tid tillbaka på grund av återkommande stopp. Tills vidare skall hushållssoporna kastas i de två containrarna som står bakom miljöstugan. 

För att sophanteringen ska fungera behöver soporna sorteras rätt. Sopor som felsorteras eller lämnas på fel plats orsakar extra kostnader för Signalisten, vilket i slutändan betalas av hyresgästerna.

Så här slänger du soporna

Hushållssopor är det som kvarstår efter att matavfall har sorterats bort. De ska rymmas i en vanlig soppåse och slängs tills vidare i containrarna bakom miljöstugan.

I miljöstugans respektive kärl slängs kartonger, tidningar, el-avfall, samt förpackningar av glas, metall och plast. Där finns även kärl för grovsopor, alltså större föremål såsom kastruller, gamla leksaker, textilier och böcker.

Sopnedkasten stängs efter återkommande stopp

I flera år har det varit stora problem med återkommande stopp i sopnedkasten i Hagalund. Dessa återkommande stopp har bidragit till de skador och hål vi har idag på sopsugssystemet, som leder från sopnedkasten till sugpunkten på andra sidan Hagalundsgatan. Röret i gatan lagades för mindre än två år sedan men är nu trasigt igen. En ny reparation av samma rör är inte ekonomiskt försvarbart. Vi tvingades därför stänga sopnedkasten och ställa ut containrarna bakom miljöstugan, tills vi har fattat beslut om en teknisk, ekonomiskt hållbar lösning.

Därför går rören till sopnedkasten sönder

I stället för endast hushållssopor slängs även kartonger, större säckar, grovsopor och andra lösa föremål, såsom kläder i sopnedkasten. Det orsakar stopp. För att få loss stoppen måste en kraftigare sugbil ansluta till sopsugen, vilket sliter hårt på rörsystemet och gör att rören går sönder. Hålen på rören gör att sopsugen inte fungerar, eftersom sugkraften från sopbilen då inte räcker till.

Signalisten ser över flera lösningar

Att frilägga sopsugsrören i gatan samt i fastigheten och rören kostar mångmiljonbelopp. Vi tittar därför på olika lösningar tillsammans med Envac som utför service på sopsugssystemet. Vilket beslut vi landar i är dels en kostnadsfråga, dels en byggnadsteknisk fråga, vilket kan innebära nytt arrendeavtal och beviljat bygglov från Solna stad.

Vi beräknar att kunna påbörja möjliga arbeten tidigast under hösten 2023.