Hoppa till huvudinnehåll

Till dig som bor i Bagartorp höghus - Vi vill veta vad du tycker

Publicerad 9 januari 2020

Husen i Bagartorp är byggda under åren 1959–1963 och har stora renoveringsbehov. Under 2020 börjar vi planeringen för en renovering av Bagartorp höghus och kommer, efter sommaren, att bjuda in hyresgästerna till dialog för att presentera ett renoveringsförslag och inhämta synpunkter.

För att ta fram ett relevant åtgärdsförslag för höghusen genomför vi nu en enkätundersökning som innehåller frågor kring huset, din lägenhet och omgivningen. Vi har gett AktivBo AB uppdraget att genomföra undersökningen, ett företag med många års erfarenhet av hyresgästenkäter.

Har du synpunkter eller frågor om enkäten kan du kontakta AktivBo på 08-23 39 85 eller info@aktivbo.se.

Har du frågor om den planerade renoveringen kontakta vår marknadsavdelning på 08-705 22 00 eller ombyggnad@signalisten.se.

Tack för din medverkan!

Här kan du följa projektet