Hoppa till huvudinnehåll
Bagartorps vita höghus sett från ovan.

Bagartorp höghus

Förstudie

Utredningar utförs och rapporter tas fram.

Samråd

Ett förslag presenteras för hyresgäster. En samrådsgrupp bildas som tycker till om förslaget.

Godkännande

OK – Renoveringsplanering kan starta.

Nej – Ärende till Hyresnämnd för beslut.

Ombyggnad

Renoveringen startar. Evakuering eller kvarboende.

Färdigställt

Renoveringen avslutad och eventuellt evakuerade hyresgäster kan flytta tillbaka.

StadsdelBagartorp
AdressBagartorpsringen 58, 62, 70, 78, 80
Lägenheter362
Byggår1958–1960

Renovering av Bagartorps höghus

Signalisten har fått klartecken av hyresnämnden för renovering av fastigheter på Bagartorpsringen i Bagartorp. Därmed kan planeringen för att genomföra renoveringsprojektet starta.

Våren 2021 bildades en samrådsgrupp bestående av representanter från Signalisten, hyresgästföreningen och hyresgäster från Bagartorp höghus och påbörjade sitt arbete med framläggande av förslag på åtgärder som skulle omfattas av renoveringen. Samrådsgruppen träffades vid sex tillfällen för att diskutera åtgärderna enligt samrådsmodellen som har överenskommits mellan Signalisten och hyresgästföreningen. I början på 2022 hade samrådsgruppen enats om vilka åtgärder som skulle ingå i godkännandehandlingen. Detta återkopplades till hyresgästerna under ett informationsmöte i maj 2022.

Under första kvartalet 2023 skickades handlingar till hyresgäster för att godkänna de renoveringsåtgärder som samrådsgruppen kommit överens om. Då inte alla hyresgäster godkände förslaget hänsköts ärendet vidare för avgörande till hyresnämnden.

Vad händer nu?

Den 4 april 2024 fattade hyresnämnden beslut att ge Signalisten tillstånd att genomföra renovering av lägenheterna i Bagartorp höghus. I och med detta kan planeringen för att genomföra renoveringsprojektet starta vilket bland annat innebär evakueringsplanering och upphandling av byggentreprenör.

Hyresgäster som väljer att permanentflytta

Vi fortsätter att bevaka lediga lägenheter så att de hyresgäster som önskar att permanentflytta kan erbjudas möjligheten. Vi kan däremot inte garantera att det kommer in lägenheter som uppfyller de inkomna önskemålen och i sådant fall kommer även dessa hyresgäster att evakueras i samband med renoveringen.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Maria Andersson, hyresgästsamordnare eller Lowe Tisjö, projektsamordnare på Signalisten.

Telefon: 08-705 22 00
E-post: ombyggnad@signalisten.se

Vad händer före, under och efter renoveringen?

Vi vill ge dig en bättre bild på hur det här projektet påverkar dig som bor i ett av husen som ska renoveras. Hur kan du påverka, vilka val kan du göra och när händer allt? Här försöker vi lista renoveringsprocessen som den kommer påverka dig.

Kontakt

Maria Andersson
Hyresgästsamordnare
08-705 22 00