Hoppa till huvudinnehåll
Bagartorps vita höghus sett från ovan.

Bagartorp höghus

Förstudie

Utredningar utförs och rapporter tas fram.

Samråd

Ett förslag presenteras för hyresgäster. En samrådsgrupp bildas som tycker till om förslaget.

Godkännande

OK – Renoveringsplanering kan starta.

Nej – Ärende till Hyresnämnd för beslut.

Ombyggnad

Renoveringen startar. Evakuering eller kvarboende.

Färdigställt

Renoveringen avslutad och eventuellt evakuerade hyresgäster kan flytta tillbaka.

Stadsdel
Bagartorp
Adress
Bagartorpsringen 58, 62, 70, 78, 80
Lägenheter
362
Byggår
1958–1960

Renovering av alla fem höghus i Bagartorp kan påbörjas

Beslut från Svea hovrätt innebär att Signalisten nu kan påbörja planering inför renovering av samtliga fem fastigheter på Bagartorpsringen. Renoveringsarbetet beräknas starta under 2025.

Svea hovrätt har i beslut den 11 juni 2024 godkänt renovering av fastigheten på Bagartorpsringen 78. Tidigare, den 4 april 2024, meddelade hyresnämnden beslut om godkännande av renovering av Signalistens fastigheter på Bagartorpsringen 58, 62, 70, 78 och 80 i Bagartorp. Majoriteten av hyresgästerna var då positiva till renoveringen, dock överklagade några hyresgäster på Bagartorpsringen 78 hyresnämndens beslut. Överklagandena har nu avslagits av hovrätten.

Renoveringarna är efterlängtade av många hyresgäster då fastigheterna som är byggda 1958–1960 är i stort behov av renovering. En samrådsgrupp med representanter för hyresgäster och hyresgästföreningen har tillsammans med Signalisten enats om renoveringsåtgärderna där alla hyresgäster haft möjlighet att både lämna synpunkter och godkännande på föreslagna renoveringsåtgärder.

Under renoveringen kommer hyresgästerna att erbjudas evakueringslägenhet. I mån av lediga lägenheter kommer hyresgäster som önskar att permanentflytta att erbjudas denna möjlighet.

Historik

Våren 2021 bildades en samrådsgrupp bestående av representanter från Signalisten, hyresgästföreningen och hyresgäster från Bagartorp höghus och påbörjade sitt arbete med framläggande av förslag på åtgärder som skulle omfattas av renoveringen. Samrådsgruppen träffades vid sex tillfällen för att diskutera åtgärderna enligt samrådsmodellen som har överenskommits mellan Signalisten och hyresgästföreningen. I början på 2022 hade samrådsgruppen enats om vilka åtgärder som skulle ingå i godkännandehandlingen. Detta återkopplades till hyresgästerna under ett informationsmöte i maj 2022.

Under första kvartalet 2023 skickades handlingar till hyresgäster för att godkänna de renoveringsåtgärder som samrådsgruppen kommit överens om. Då inte alla hyresgäster godkände förslaget hänsköts ärendet vidare för avgörande till hyresnämnden.

Vad händer nu?

Svea hovrätt har i beslut den 11 juni 2024 godkänt renovering av fastigheten på Bagartorpsringen 78. Det innebär att Signalisten kan påbörja planering inför renovering av samtliga fem fastigheter på Bagartorpsringen. Renoveringsarbetet beräknas starta under 2025.

Hyresgäster som väljer att permanentflytta

Vi fortsätter att bevaka lediga lägenheter så att de hyresgäster som önskar att permanentflytta kan erbjudas möjligheten. Vi kan däremot inte garantera att det kommer in lägenheter som uppfyller de inkomna önskemålen och i sådant fall kommer även dessa hyresgäster att evakueras i samband med renoveringen.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Maria Andersson, hyresgästsamordnare eller Lowe Tisjö, projektsamordnare på Signalisten.

Telefon: 08-705 22 00
E-post: ombyggnad@signalisten.se

Vad händer före, under och efter renoveringen?

Vi vill ge dig en bättre bild på hur det här projektet påverkar dig som bor i ett av husen som ska renoveras. Hur kan du påverka, vilka val kan du göra och när händer allt? Här försöker vi lista renoveringsprocessen som den kommer påverka dig.

Kontakt

Maria Andersson
Hyresgästsamordnare
08-705 22 00