Hoppa till huvudinnehåll

Uppdatering gällande renoveringen av garage i Ritorp

Publicerad 18 september 2020

Vi har tidigare gått ut med information om att renoveringen av garage i Ritorp kommer att ske i två etapper, där platserna 1–26 ingår i första etappen och platserna 27 – 41 ingår i andra etappen, läs den tidigare nyheten här. Nedan kommer en uppdaterad information om nuläget.

Nuläge – Etapp 1, plats 1 - 26

Leverans av de nya portarna är försenad för samtliga platser i denna etapp. När dessa kommer behöver platserna vara tomställda i två dagar då arbeten med bland annat svets och målning sker. Vi kommer att från och med vecka 43 boka in dagar för varje plats när de ska vara tillgängliga för dessa arbeten.

För platserna 1 – 11 pågår en genomgång av brunnar som tidigare gjutits igen. Om allt går bra och inga hinder finns kommer dessa platser att vara tillgängliga för platsinnehavaren snart.

Nuläge – Etapp 2, plats 27 – 41

I denna etapp berörs alla platser av en försening som gör att arbetet istället för att starta den 21 september nu kommer att starta den 12 oktober. Det innebär en förskjutning på tre veckor.