Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till boendemöte

Publicerad 11 april 2023

Signalisten bjuder in dig som hyresgäst på Västra vägen och i Rudviken till boendemöte.

 • När: Måndagen den 24 april 2023 kl. 18:00
 • Var: Borådslokalen, Västra vägen 7 D

Dagordning

 • Mötets öppnande
 • Fastställande av dagordning
 • Val av mötesfunktionärer
  - Ordförande
  - Sekreterare
  - Justerare
 • Signalisten
  - Presentation av ny förvaltare
  - Allmän information
 • Frågor

Borådets årsmöte

 • Borådets verksamhetsberättelse
 • Redovisning för 2022
 • Val av styrelse
 • Verksamhetsplan 2023 – budget
 • Övrig information / frågor

Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning

Signalisten och Borådsstyrelsen