Hoppa till huvudinnehåll

Varningssignal testas måndag 7 mars

Publicerad 2 mars 2022

På måndag 7 mars klockan 15:00 testar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, utomhusvarningen och signalen Viktigt meddelande, VMA.

Hesa Fredrik som signalen också kallas ljuder högt och långt utomhus och är  ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Med tanke på omvärldsläget där Ryssland invaderat Ukraina vill MSB förtydliga att signalen den 7 mars är ett planerat test.

Planerat test

För att kontrollera att signalen fungerar så testas den fyra gånger per år. Samtidigt görs allmänheten uppmärksam på att signalen finns. Tidpunkten för testerna är klockan 15.00 den första helgfria måndagen. Under 2022 testas signalen följande datum:

  • 7 mars
  • 13 juni (obs, 13 juni då nationaldagen är första måndagen)
  • 5 september
  • 5 december

Besök MSB för att veta mer om Sveriges krisberedskap.

www.msb.se