Hoppa till huvudinnehåll

Angående uppmärksamheten om planerad renovering i Bergshamra

Publicerad 15 september 2019

Signalisten planerar för en renovering av husen i Bergshamra, och dialogen med hyresgästerna startar i slutet av september. Den planerade renoveringen har redan nu fått kritik för sitt innehåll och vi vill med anledning av det svara på några frågor.

Varför behöver Bergshamra renoveras?

Bergshamra är ett av de områden i vårt bestånd som har mest akuta renoveringsbehov. Det visades när vi gjorde en inventering av den del av vårt fastighetsbestånd som byggts mellan 1960 och 1972.

Projektsida för renovering i Bergshamra

Hur planeras renoveringen?

Signalisten har alltid byggt lägenheter av god kvalitet, med långsiktigt perspektiv och som följer normal svensk standard. Det är också vad den aktuella renoveringen i Bergshamra innebär. Det finns stora renoveringsbehov och därför behöver vi göra omfattande renoveringar i Bergshamra för att lyfta husen från 1960-talets till 2020-talets standard. Allt material läggs upp här på webbsidan den 20 september och presenteras vid öppet hus som startar 23 september.

Vi är en allmännyttig bostadsstiftelse utan vinstutdelning, det vill säga all vinst går tillbaka in i stiftelsen. Vi har inget intresse av att renovera mer än vad som är nödvändigt för att lägenheterna ska hålla över tid. Våra enda intäkter kommer från hyrorna vilket betyder att vi behöver få in hyror för att kunna ha råd att renovera husen.

Hur sker dialogen med hyresgästerna?

Dialogen som sker i form av öppet hus startar den 23 september och pågår till den 12 oktober. Då får alla hyresgäster som vill komma till tals, och vi samlar in alla synpunkter och förslag.

I materialet kommer det tydligt att framgå vad vi bedömer är måste-åtgärder och vad som är förslag.

Efter dialogen ser vi över det material vi har fått in och gör de bearbetningar som vi anser är möjliga.

Öppettider för dialogveckorna

Hur mycket höjs hyran?

De hyreshöjningar som blir aktuella är stora och vi förstår att det kan bli svårt för vissa av våra hyresgäster. Av den anledningen erbjuder vi olika alternativ till att flytta tillbaka till lägenheten efter renovering. Det är till exempel möjligt att flytta till annan lägenhet i vårt bestånd, eller till likvärdig lägenhet i Stockholmsregionen via Bostadsförmedlingen. För många hyresgäster vet vi också att en flytt till en mindre lägenhet inom området kan vara ett alternativ.

Varför kan ni inte bara göra stambyte som andra fastighetsägare gör?

Fastighetsägares renoveringar skiljer sig åt främst på grund av att alla hus har olika tekniska förutsättningar beroende på byggår. Det kan till exempel innebära att man använt andra materialval när husen byggts, såsom rör i plast och inte i gjutjärn som Signalistens badrum och kök i Bergshamra har. Rör som har omfattande rostskador. Hur rören är placerade påverkar också att till exempel köken behöver tas ner.

Välkommen till dialogen i Bergshamra som börjar måndagen den 23 september!