Hoppa till huvudinnehåll

Fler hyresrätter och hållbarhet i fokus i Signalistens nya affärsplan

Publicerad 11 december 2023

Signalistens styrelse har antagit en ny femårig affärsplan där utvecklingen av nya hyresrätter i hållbara och trygga områden prioriteras. Signalistens målsättning är att bygga 2 000 nya lägenheter fram till år 2035.

Lars Jolerus, vd Signalisten, ler mot kameran.

Lars Jolérus, vd Signalisten.

Signalisten har redan tidigare en hög ambition om att öka takten i bostadsbyggandet. I den nya femåriga affärsplanen, som sträcker sig över verksamhetsåren 2024–2028, höjer Signalisten målsättningen ytterligare med att utöka beståndet med 2 000 nya lägenheter. Utöver nyproduktion kan uppdraget att växa även innebära fastighetsförvärv. Det innebär att Signalisten ska ha 6 000 lägenheter i sitt bestånd till år 2035.

– Vår nya femåriga affärsplan kommer vid en tidpunkt då det finns en starkt växande efterfrågan på fler hyresrätter i Solna. Flera stora projekt har startats och investeringsvolymen förväntas öka kraftigt de kommande åren, säger Lars Jolérus, vd Signalisten.

Signalisten ska enligt affärsplanen aktivt verka för nyproduktion av bostäder och bidra till att utveckla hyresrätten som boendeform och främja dialogen med hyresgästerna.

– De viktigaste strategiska frågorna de närmaste åren är den fortsatta omställningen till en mer hållbar verksamhet och målet att ha fler nöjda hyresgäster, säger Lars Jolérus.

Trots tuffa tider i byggbranschen på grund av rådande konjunkturläge, så har Signalisten en stabil ekonomi och goda förutsättningar att fortsatt öka takten i bostadsbyggandet.

Kort om Signalisten

Uppdrag: Signalisten är Solna stads bostadsstiftelse och en del av allmännyttan. Stiftelsens uppdrag är att bidra till bostadsförsörjning och utveckling av stadsmiljön i Solna. Signalisten ska aktivt verka för nyproduktion av bostäder samt fastighetsförvärv.

Vision: Hållbart boende i levande stadsmiljöer i Solna.

Affärsidé: Signalisten äger, utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler som vi upplåter med hyresrätt. Vi är med och utvecklar Solna till en sammanhållen och levande stad samt verkar för attraktiva, trygga och hållbara miljöer.

Målsättning: Signalisten ökar takten i bostadsbyggandet och planerar att bygga 2 000 nya hyresrätter i Solna till år 2035 och då ha 6 000 lägenheter i sitt bestånd.

Ladda ner affärsplanen för åren 2024–2028 (pdf)