Hoppa till huvudinnehåll

Hyresgästundersökning 2020 klar

Publicerad 7 september 2020

Vår hyresgästundersökning 2020 visar att hyresgästerna gett oss högre betyg jämfört med den senaste mätningen 2018.

Det förbättrade betyget gäller både service- och produktindex som är undersökningens två övergripande mätområden. Serviceindex som bland annat berör servicegrad, bemötande och upplevelse av trygghet ökade till 82,4 procent jämfört med 80,0 procent (2018). Produktindex som mäter lägenhet, allmänna utrymmen och utemiljö ökade från 73,7 (2018) till 76,4 procent i årets mätning.

Här nedan presenteras resultaten i kategorierna service - respektive produktindex. I serviceindex ingår Ta kunden på allvar, Rent och snyggt, Trygghet och Hjälp när det behövs. I produktindex nöjda/mycket nöjda) ingår Lägenheten, Utemiljön och Allmänna utrymmen).

Serviceindex 82,4 % 
Produktindex 76,4 %

Exempel på områden som ökat mest sedan den senaste mätningen 2018 är städning i fastigheten, trygghet, temperatur och ventilation i lägenhet. Bland de områden som minskat syns bland annat felanmälanprocessen, bemötande och profilfrågor. Resultatet för utemiljö ökar i årets enkät men är ett område som har förbättringspotential jämfört med branschindex som också visas i enkätresultatet.

- Vi vill tacka alla våra hyresgäster som tagit sig tid att svara på den här relativt omfattande enkäten. De goda omdömena tar vi med oss men ser också tydligt att det finns områden där vi behöver förbättra oss. Vi har redan börjat planera för åtgärder inom till exempel utemiljö och trygghet under 2021, säger Robert Engholm, förvaltningschef Signalisten.

En sammanfattning av undersökningen från Aktiv Bo.