Hoppa till huvudinnehåll

Obligatoriskt enligt lag att sortera matavfall 2024

Publicerad 12 januari 2024

Brun papperspåse för matavfall fylld av rester från grönsaker och skal från ägg och frukt.

Dina matrester är viktiga för klimatet! När de sorteras ut blir de biogas till bussar eller biogödsel till odlingar vilket är bättre för miljön. Från att tidigare varit frivilligt är det från den 1 januari 2024 krav enligt lag på att sortera ut matavfall för alla i Sverige. Beställ ditt startkit och läs om hur du enkelt sorterar ditt matavfall.

Årligen slängs runt 500 kilo avfall från varje hushåll och dina hushållssopor kan innehålla ämnen som är både farliga och värdefulla. När du sorterar dina sopor kan farliga ämnen tas om hand på ett säkert sätt och material återvinnas.

Det nya lagkravet är kopplat till avfallsdirektivet (2008/98/EG) och innebär att EU:s medlemsstater ska se till att bioavfall separeras och material återvinns.

Läs mer om att sortera matavfall och de nya direktiven hos Solna stad.

Matavfall (Solna.se)

Beställ ditt startpaket och börja sortera matavfall

Sorteringskit för matavfall med brun påshållare, en grön slaskskrapa, papperspåse och A5-broschyr om matavfall med mestadels vitt omslag.

Om du inte kommit i gång med matsortering kan du göra ett serviceärende till oss för att få ditt startpaket med påshållare, slaskskrapa och nyckel för matavfallsinsamling om det krävs.

Påshållaren ventilerar den bruna papperspåsen som du slänger matavfallet i och hjälper till att avleda fukten. Slaskrensaren är gjord för att ta upp matrester från diskhon så att vattnet kan rinna av innan du förflyttar dem till soporna.

Kontakta oss och gör ett serviceärende (Signalisten.se)

Sortera ut matavfall i de bruna påsarna

Du slänger matavfallet i särskild matavfallspåse i stället för i vanliga soppåsen. Det är bruna papperspåsar som finns att hämta i alla våra miljöstugor.

Fyll upp påsen till 2/3 så att den enkelt går att rulla ihop och stänga.

I matavfallspåsarna slänger du exempelvis:

  • skal av frukt, potatis och andra rotfrukter, rester av grönsaker
  • rester av fisk, kött (även små tunna köttben), skaldjur och äggskal
  • bröd, kakor, gryn
  • pasta och ris
  • kaffesump, tepåsar
  • ofärgat hushållspapper och servetter

Här slänger du ditt matavfall

Den bruna påsen slänger du på anvisad plats för matavfall vid ditt hus.

För att det ska bli ännu enklare att återvinna matrester planerar vi bland annat att öppna upp så man inte längre behöver nyckel till matavfallsinsamlingen. På vissa adresser där matavfallsinsamlingen står väldigt publikt behåller vi nyckellåsen med förhoppningen att begränsa mängden felslängda sopor som bland annat hundbajspåsar i matavfallsinsamlingen.

Om andra sopor slängs tillsammans med matavfallet eller om matresterna kastas i en plastpåse töms inte matavfallsbehållaren då den anses innehålla orent matavfall. Vi behöver då beställa och betala för en extra hämtning där matavfallet i stället körs till förbränning.

Undantag för dig som bor i Palsternackan

För dig som bor i Palsternackan på Jungfrudansen 17 B-C sköter Solna stad avfallshanteringen. De arbetar med att installera en sopsug i området och när sopsugen är i gång kan du som boende i Palsternackan lämna både restavfall och matavfall i sopsugen.

Sopguide för ditt område

Utöver sortering av matavfall har vi även miljöstugor för sortering av förpackningar, glas, tidningar, grovsopor, elektronik och batterier.

Läs mer om sortering och var du lämnar sopor i ditt område på vår sida om avfallshantering och i våra sopguider.

Avfallshantering och sopguide för ditt område (Signalisten.se)