Hoppa till huvudinnehåll

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra funktionaliteten på våra webbplatser, för att säkerställa att våra webbtjänster fungerar som de ska och för att få anonym mätstatistik. Du kan läsa mer om vår användning av kakor på webbsidan Om kakor

Radonsänkande åtgärder har genomförts

Publicerad 18 oktober 2021

Vintern 2019/2020 utförde vi radonmätningar i cirka 1400 av våra lägenheter. Då visade ett fyrtiotal lägenheter värden strax över gränsen 200 Bq (Becquerel)/kubikmeter. Nu är samtliga åtgärdade men vi väntar in ett fåtal kontrollmätningar i vinter för att få det bekräftat.

När vi fick resultatet att ett fyrtiotal lägenheter hade förhöjda radonvärden undersökte vi orsakerna och genomförde radonsänkande åtgärder i samtliga berörda hus. Nya kontrollmätningar har sedan dess utförts i både de berörda och angränsande lägenheter med bra resultat.

I några lägenheter stängde tyvärr hyresgästerna uteluftsventilerna under mätningen vilket gav missvisande värden. I dessa lägenheter ska ny kontrollmätning genomföras i vinter. Berörda hyresgäster i de aktuella husen kommer bli kontaktade av Signalisten.

Effektiva åtgärder mot radon

Bra ventilation gör att radon inte blir kvar i lägenheterna. I de hus som har blåbetong utförde vi därför ventilationsåtgärder som rensning av luftkanaler, rengöring av frånluftsdon, rensning och öppning av uteluftsventiler samt injustering av luftflöden. 

Där vi mätt upp att radon sipprar in från marken har vi gjort tätningsarbeten i lägenheter, källare och angränsande utrymmen. Eftermätningar i dessa utrymmen visar att åtgärderna har varit lyckade. 

Vad du kan göra för att hålla låga radon

Radon förekommer mer eller mindre i alla mark- och byggstensmaterial och det är viktigt att ha god ventilation i lägenheterna för att förhindra att större mängder radon ansamlas. Genom att du håller uteluftsventilerna i lägenheten öppna, rena och inte ändrar inställningar på frånluftsventiler i lägenheten kan radon ventileras bort.

Radon finns naturligt

Radon är en naturligt förekommande radioaktiv gas som finns överallt och bildas av radium i marken. Den återfinns även i byggstensmaterial och i vissa hus äldre än 1975 kan så kallad blåbetong förekomma som avger mer radon än andra byggnadsmaterial.

Läs mer om hur du skapar en bra och behaglig inomhusmiljö

Frågor och svar