Hoppa till huvudinnehåll

Renovering av fyra höghus i Bagartorp kan påbörjas

Publicerad 8 maj 2024

Övre delen av ett par lägre centrumbyggnader med rött tegel och i bakgrunden två högre punkthus i ljusare kulör mot en blå himmel.

Signalisten kan nu påbörja planering inför renovering av fyra av fem fastigheter på Bagartorpsringen. Renoveringsarbetet beräknas starta under 2025.

Den 4 april 2024 meddelade hyresnämnden beslut om godkännande av renovering av Signalistens fastigheter på Bagartorpsringen 58, 62, 70, 78 och 80 i Bagartorp. Majoriteten av hyresgästerna är positiva till renoveringen, endast ett fåtal hyresgäster på Bagartorpsringen 78 har överklagat hyresnämndens beslut till Svea hovrätt. Detta innebär att Signalisten nu kan börja planera inför renovering av fyra av de fem fastigheterna. Renoveringsarbetet beräknas starta under 2025. För fastigheten på Bagartorpsringen 78 inväntas beslut från Svea hovrätt.

Renoveringarna är efterlängtade av många hyresgäster då fastigheterna som är byggda 1958–1960 är i stort behov av renovering. En samrådsgrupp med representanter för hyresgäster och hyresgästföreningen har tillsammans med Signalisten enats om renoveringsåtgärderna där alla hyresgäster haft möjlighet att både lämna synpunkter och godkännande på föreslagna renoveringsåtgärder.

Under renoveringen kommer hyresgästerna att erbjudas evakueringslägenhet. I mån av lediga lägenheter kommer hyresgäster som önskar att permanentflytta att erbjudas denna möjlighet.

Läs mer på projektsidan (signalisten.se)