Hoppa till huvudinnehåll

Signalisten har infört nya förmedlingsregler

Publicerad 18 januari 2022

Från och med 1 januari gäller nya förmedlingsregler för alla externa sökande som vill hyra lägenhet hos oss. Nytt är att hyresgästen som söker lägenhet ska ha minst ett förbehållsbelopp över från månadsinkomsten efter att hyran är betald.

Signalisten beslutade i maj 2021 att basera inkomstkravet för att hyra lägenhet av oss på förbehållsbelopp. Det innebär att hyresgästen ska ha minst ett förbehållsbelopp kvar efter att hyran är betald för att kunna bli erbjuden hyreskontrakt hos oss. Har du barn ska du ha minst ett förbehållsbelopp plus flerbarnstillägg över.

Införandet av förbehållsbelopp innebär att vi frångår tidigare regler att externa sökande skulle ha en årsinkomst som var tre gånger årshyran, respektive två gånger årshyran för 65+.

Inga andra ändringar i förmedlingsreglerna har genomförts.

Vanliga förmedlingsregler bland bostadsbolag

Det nya inkomstkravet tillgängliggör våra lägenheter för en grupp personer som trots ordnad ekonomi inte uppfyllde de tidigare förmedlingsreglerna.

Kravet på att hyresgästen ska ha ett förbehållsbelopp över i hushållskassan efter att hyran är betald skapar en säkerhet för både Signalisten och hyresgästen att hyran rimligen kan betalas, och att det finns pengar över för andra levnadskostnader.

Det är flera bostadsbolag som har infört inkomstkravet att hyresgäster ska ha minst ett förbehållsbelopp kvar efter att hyran är betald.

VAD ÄR FÖRBEHÅLLSBELOPP?

Förbehållsbeloppen beslutas av Kronofogdemyndigheten och är egentligen det belopp du får behålla för din och din familjs försörjning vid en löneutmätning.

Förbehållsbeloppen revideras med bestämda intervall. I skrivande stund är de exempelvis 5 157 kronor för ett singelhushåll och 8 520 kronor för ett parhushåll.

Du kan själv besöka Kronofogdemyndigheten på webben för att uppdatera dig om de aktuella beloppen för dig eller din familj.

www.kronofogdemyndigheten.se