Hoppa till huvudinnehåll

Signalistens nya hus i Bagartorp centrum går ut på granskning

Publicerad 17 januari 2019

Signalistens planerade nyproduktion i Bagartorp centrum tar nu ett steg vidare. Solna stads byggnadsnämnd har nu fattat beslut att detaljplanen ska gå vidare till granskning.

Detaljplanen för Bagartorp centrum innehåller cirka 230 bostäder i flerbostadshus. Signalistens del i planen är att bygga cirka 130 lägenheter i ett högt hus om 17 våningar och ett lägre punkthus med 8 våningar på varsin sida om torget.

Planen innehåller även lamellhus om sex våningar (cirka 100 lägenheter) längs Bagartorpsringen och en upprustning av allmänna ytor i området. Torget i centrum och torgytan mellan Bagartorpsringen och pendeltågstationen rustas upp och får ny utformning.

Det tidigare planerade höghuset på 24 våningar har sänkts till följd av inkomna synpunkter och är nu 17 våningar högt.

Beslutet i byggnadsnämnden fattades den 16 januari 2019 och handlingarna finns att läsa på Solna stads webbsida (solna.se)

Läs mer om projektet (signalisten.se)