Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska och för att få anonym mätstatistik. Du kan läsa mer om vår användning av cookies på Om kakor.

Vår organisation

Signalistens organisation är indelad i sju avdelningar:

  • Stabsavdelningen ansvarar för frågor om lön, personal, arkiv- och dokumenthantering, IT-frågor, upphandling och hållbarhet/kvalitet, elva personer
  • Ekonomiavdelningen har hand om ekonomi- och finansfrågor, fem personer
  • Kommunikationsavdelningen ansvarar för intern och extern kommunikation. I avdelningen ingår även kundservice, tio personer
  • Förvaltningsavdelningen arbetar med förvaltning och underhåll av våra fastigheter, teknisk drift samt bedriver kundvårdande aktiviteter, 35 personer
  • Marknadsavdelningen Bostäder förmedlar bostäder och ansvarar för hyresadministrativa frågor, elva personer
  • Marknadsavdelningen Lokaler och Parkering ansvarar för lokaluthyrning och parkeringsplatser, fyra personer
  • Fastighetsutvecklingsavdelningen har hand om projekt vid ny- och ombyggnationer, lokalförvaltning samt miljöfrågor, fem personer

Signalistens stadgar (PDF)

Organisationsschema (PDF)

Frågor och svar