Hoppa till huvudinnehåll

Vår organisation

Signalistens organisation är indelad i fyra avdelningar:

  • Utvecklingsavdelningen ansvarar för frågor om lön, personal, arkiv- och dokumenthantering, IT-frågor, upphandling, hållbarhet/kvalitet och kommunikation
  • Ekonomiavdelningen har hand om ekonomi- och finansfrågor
  • Fastighetsavdelningen arbetar med förvaltning och underhåll av våra fastigheter, teknisk drift samt projekt vid ny- och ombyggnationer
  • Marknadsavdelningen förmedlar bostäder och ansvarar för uthyrning av lokaler och parkeringsplatser. I avdelningen ingår även Kundservice som ansvarar för inkommande frågor via telefon och mejl och besök i vårt kundcenter. Avdelningen ansvarar också för hyresadministrativa frågor och bedriver kundvårdande aktiviteter

Signalistens stadgar (pdf)

Organisationsschema (pdf)