Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska och för att få anonym mätstatistik. Du kan läsa mer om vår användning av cookies på Om kakor.

Vårt hållbarhetsarbete

Hela Signalistens verksamhet vilar på långsiktighet och hållbarhet. Vi förvaltar och renoverar våra hus för att de ska hålla under många år, bygger nya hyresrätter för att möta behovet i en växande stad.

Inom vårt viktiga bostadssociala uppdrag förmedlar vi bostäder till personer som står långt ifrån bostadsmarknaden.

Signalistens hållbarhetsområden

De områden som är särskilt viktiga för vårt hållbarhetsarbete är inom bostadsförsörjning, förvaltning, nyproduktion, renoveringar och vår egen organisation. Vi har delat in våra hållbarhetsområden i Hem för Solnaborna, Med kraft att förändra, Hållbara hus & hem och Tillsammans på Signalisten.

I vår värdekedja beskrivs Signalistens verksamhet utifrån våra hållbarhetsområden, hur de är kopplade till våra olika affärsområden och vilka risker som finns för varje område. 

Vision

Vår vision är ett ”Hållbart boende i levande stadsmiljöer i Solna”. I eftersträvandet av visionen utgår vi från vår värdegrund – långsiktiga, engagerade, kunniga och ansvarstagande.

GRI 

Signalisten hållbarhetsrapporterar enligt ramverket GRI Standards Core. GRI är en standard för att beskriva sitt hållbarhetsarbete och underlättar för utomstående att hitta, förstå och jämföra uppgifterna. GRI-Index finns att läsa som bilaga i årets hållbarhetsrapport. 

Certifieringar och samarbeten

Signalisten är medlem i Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ vars syfte är att branschen ska minska utsläpp av växthusgaser. De två övergripande målen i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.

Vi är också miljödiplomerade enligt den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.

Frågor och svar