Hoppa till huvudinnehåll

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra funktionaliteten på våra webbplatser, för att säkerställa att våra webbtjänster fungerar som de ska och för att få anonym mätstatistik. Du kan läsa mer om vår användning av kakor på webbsidan Om kakor

Illustration som visar fyra hållbarhetsområden och vilka risker som finns inom varje område.

Vårt hållbarhetsarbete

Hela Signalistens verksamhet vilar på långsiktighet och hållbarhet. Vi förvaltar och renoverar våra hus för att de ska hålla under många år, bygger nya hyresrätter för att möta behovet i en växande stad.

Inom vårt viktiga bostadssociala uppdrag förmedlar vi bostäder till personer som står långt ifrån bostadsmarknaden.

Signalisten och hållbarhet

Bostadsförsörjning, förvaltning, nyproduktion, renoveringar och vår egen organisation är särskilt viktiga för vårt hållbarhetsarbete. Vi har delat in arbetet i fyra områden:

Hem för Solnaborna

Med kraft att förändra

Hållbara hus & hem

Tillsammans på Signalisten

I vår värdekedja beskrivs verksamheten utifrån våra hållbarhetsområden, hur de är kopplade till våra olika affärsverksamheter och vilka risker som finns. 

Vision

Vår vision är ett ”Hållbart boende i levande stadsmiljöer i Solna”. I eftersträvandet av visionen utgår vi från vår värdegrund – att vi arbetar långsiktigt, är engagerade, kunniga och ansvarstagande i vårt arbetssätt.

GRI

Signalistens redovisning är inspirerad utifrån Global Reporting Initiatives (GRI) standard för hållbarhetsredovisning och utgår från riktlinjerna i GRI Standards Core. GRI är en standard för att beskriva sitt hållbarhetsarbete och underlättar för utomstående att hitta, förstå och jämföra uppgifterna. GRI-Index finns att läsa i sin helhet i Års- och hållbarhetsredovisning 2021.

Certifieringar och samarbeten

Signalisten är medlem i Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ vars syfte är att branschen ska minska utsläpp av växthusgaser. De två övergripande målen i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.

Signalisten är också miljödiplomerade enligt den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.

Logotyp för Allmännyttans Klimatinitiativ i orange och grönt.
Logotyp för Svensk Miljöbas.