Hoppa till huvudinnehåll
Innergård med grönska och sittplatser.

Vårt hållbarhetsarbete

I Signalistens affärsplan som sträcker sig över verksamhetsåren 2024–2028 tydliggörs vägen mot förverkligandet av visionen om ett hållbart boende i levande stadsmiljöer i Solna. Affärsplanen har ett tydligt fokus på hållbarhet och på hyresgästen.

Hållbarhet är integrerat i alla delar av Signalistens verksamhet och täcker in de tre dimensionerna ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Affärsplanen innehåller Signalistens inriktningsmål som styr verksamhetens riktning de närmaste åren:

 1. Trygga och trivsamma hem i Solna
 2. Med kraft att utveckla
 3. Hållbar förvaltning
 4. Utvecklande organisation

Agenda 2030

Som fastighetsägare och hyresvärd har Signalisten ett viktigt uppdrag att minska sin klimatpåverkan och arbeta för de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Signalisten har valt att fokusera på de mål som är relevanta för verksamheten. De globala mål som Signalisten fokuserar extra på under de kommande verksamhetsåren är:

 • Jämställdhet
 • Hållbar energi för alla
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Minskad ojämlikhet
 • Hållbara städer och samhällen
 • Hållbar konsumtion och produktion
 • Bekämpa klimatförändringarna
 • Fredliga och inkluderande samhällen
Globala målen i färgade rutor med ikoner.

GRI

Signalistens redovisning är upprättad med referens till Global Reporting Initiatives (GRI) standard för hållbarhetsredovisning och utgår från riktlinjerna i GRI Foundation 2021. GRI är en standard för att beskriva sitt hållbarhetsarbete och underlättar för utomstående att hitta, förstå och jämföra uppgifterna. GRI-index finns att läsa i sin helhet i års- och hållbarhetsredovisning 2023.

Certifieringar och samarbeten

Signalisten är medlem i Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ vars syfte är att branschen ska minska utsläppen av växthusgaser. De två övergripande målen i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent (räknat från 2007).

Signalisten är miljödiplomerande enligt den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.

Signalisten är också medlem i Håll Sverige Rent och Rättvist byggande.

Logotyp för Allmännyttans Klimatinitiativ i orange och grönt.
Logotyp för Svensk Miljöbas.