Hoppa till huvudinnehåll

Bollen

StadsdelRåsunda
BoendeformHyresrätt
Lägenhetercirka 250
Byggstartprel vår 2025

Signalisten planerar att utveckla kvarteret Bollen i Råsunda med ny bebyggelse i form av cirka 250 nya hyreslägenheter varav sex LSS-bostäder samt nya lokaler för bland annat vårdcentral, apotek och kontor. Gestaltningen med delvis slutna kvarter är inspirerad av miljöerna i närområdet och stämmer väl med centrala Råsundas karaktär av klassisk stenstad. Kvarteret Bollen blir del av en levande gata mitt i Solna. 

Nya hem mitt i Råsundas hjärta

Idag är kvarteret bebyggt med ett bostadshus i fem våningar mot Råsunda torg och en byggnad i två våningar mot Stråkvägen och Vintervägen. Signalistens detaljplan innebär att den lägre byggnaden mot Stråkvägen rivs och ersätts med ny bebyggelse om fyra huskroppar i fem till sex våningar. Det nuvarande femvåningshuset bevaras och förskolan får sin innegård renoverad. I kvarteret föreslås parkering i garage samt gatuparkering. I byggnadernas bottenplan byggs verksamhetslokaler.

Nuläge

Arbete inför tillståndsansökan för vattenverksamhet pågår. Tidplanen är preliminär och planerad byggstart är våren 2025. I första etappen sker rivning.

Vårdcentralen i tillfälliga lokaler på Parkvägen 9 och 13

Vårdcentralen har flyttat till tillfälliga lokaler och ligger sedan februari 2023 på plan ett och två på Parkvägen 13. Där kommer de att vara under byggtiden. Tanken är att vårdcentralen ska att ha sin verksamhet på nedre plan i hus A, Stråkvägen/Vintervägen när byggnationen är klar.

Samråd

Inför byggnationen behöver vi söka tillstånd enligt miljöbalken för att leda bort grundvatten under byggskedet. En sammanställning från samrådet i slutet av 2023 håller på att tas fram.

Bollen

Skiss över kvarteret Bollen.

Handlingar

Underlag inför samråd för särskilt berörda 2023 (PDF)

Workshop med Signalistens hyresgäster 2023-10-04 (PDF)

Du har inte valt att godkänna Google Maps-kakor, och därför kan vi inte visa kartan som ska vara här.

Öppna cookie-inställningarna med knappen nedan om du vill justera dina val, eller öppna kartan i nytt fönster genom att klicka på denna länk.