Hoppa till huvudinnehåll

Så här kan vi ge lägenheten nytt liv

I den här renoveringen anpassar vi lägenheterna till dagens standard samtidigt som vi vill behålla husens tidstypiska stil så långt det är möjligt.

  • Badrummet behöver renoveras i sin helhet med ny badrumsinredning och bredare dörr.
  • På grund av hur rören är placerade finns det i det här renoveringsprojektet två alternativ för kök. Antingen behåller du ditt nuvarande kök som då enbart målas om, eller så väljer du att köket byts till en modern standard.
  • Eftersom stammar och ventilationskanaler byts görs ytskikten iordning med målning av väggar och tak i alla rum.
  • Parkettgolven kan bevaras där det är möjligt och renoveras med slipning och ny lack. Övriga golv byts ut vid behov.
  • Garderoberna kan behållas där de är i gott skick.
  • Innerdörrar kan bevaras om de är i bra skick. Som ett alternativ kan de ersättas med nya i bibehållen originalstil i trä och glasdörrar (där sådana finns idag). Vissa dörröppningar behöver breddas av tillgänglighetsskäl.

Lägenhetstyper

Här kan du se ritningar över sex av de vanligaste lägenhetstyperna i husen före och efter den planerade renoveringen. Vissa lägenheter är spegelvända, men vi hoppas du känner igen din lägenhet ändå!

Typlägenhet 1 RoKv (Bagartorpsringen 58, 70 och 78)

Typlägenhet 1 RoKv (Bagartorpsringen 80)

Typlägenhet 2 RoKv

Typlägenhet 3 RoK

Typlägenhet 4 RoK

Typlägenhet 5 RoK

Kök

Så här kan ditt nya kök se ut. En anpassning till modern standard med köksbänk i standardhöjd samtidigt som vi behåller originalstilen i färger och materialval. Det finns också möjlighet att behålla ditt nuvarande kök som då enbart målas om.

Badrum

Badrummet behöver renoveras i sin helhet och får ny badrumsinredning och bredare dörr.

Originaldetaljer

Originaldetaljer bevaras där det är möjligt eller ersätts med motsvarande material.