Hoppa till huvudinnehåll

Byggstart av det nya trygghetsboendet i Bergshamra

Publicerad 19 september 2022

Nu startar vi byggnationen av det nya trygghetsboendet i Bergshamra. Rivning av den befintliga fastigheten på Björnstigen 22 påbörjas tisdag den 20 september. Byggnadsarbetet kommer att löpa under två år. De två husen beräknas stå klara hösten 2024.

Förändringar under byggtiden
• Alla dörrar mot baksidan kommer att vara låsta på Björnstigen 6-14.
• Cyklar på gården och i cykelrummet kommer att flyttas till en ny aviserad plats. Mer information kommer inom kort.

Byggarbeten i närtid
• 20 september – Start av montering av byggstängsel och inhägnad av området samt rivning av befintligt låghus.
• 22 september – Rivningsarbete av befintlig byggnad och trädfällning. Arbetet pågår cirka 3 veckor.
• 26 september – Dränering av husgrund vid Björnstigen 6-20. Pågår cirka 2 mån.
• 17 oktober – Schaktarbete inklusive pålning. pågår cirka 1, 5 månader.

Information om störande ljud
Byggarbeten genomförs av JSB Construction AB. Arbetet kommer att medföra störande ljud som buller och bilning under dagtid. Vi ber om överseende med de olägenheter som arbetet medför.

Vill du veta mer om projektet?
• Besök vår hemsida www.signalisten.se under fliken Byggprojekt – Nyproduktion - Bergshamra Trygghetsboende.
• Har du frågor? Kontakta Kundservice: kundservice@signalisten.se eller ring 08-705 22 00.
• Mer information kommer löpande i projektet.