Hoppa till huvudinnehåll

Fortsatt arbete med den provisoriska vårdcentralen

Publicerad 7 december 2022

Entreprenören Zenguns arbete med att ställa i ordning den provisoriska vårdcentralen fortsätter enligt plan och beräknas vara färdigt i slutet av januari 2023.

Just nu håller Zengun på för fullt med att lägga mattor, golv, måla väggar och montera tak i den lokal som ska bli provisorisk vårdcentral. Nyligen genomfördes en omläggning av elen, vilket dessvärre orsakade ett avbrott. Vi hoppas trots allt att detta har gått bra.

Zengun fortsätter nu arbetet med att riva länkbyggnaden. En stor maskin som mal ner byggmaterial kommer att ställas upp på gården. Det kommer fortsatt bli en del buller och störningar men Zengun arbetar för att minimera detta så mycket det går. Signalisten har tät dialog med Zengun för att säkerställa att det inte förekommer buller under jul och nyårshelgen.

Planerade avbrott

Längre fram ska Zengun dra in en servicekabel från gatan och det kan då komma att bli ett nytt avbrott. Zengun väntar på besked från Vattenfall när avbrottet ska ske och vilka som kommer bli berörda. I samråd med Zengun meddelar Signalisten alla hyresgäster minst en vecka i förväg, så att du som hyresgäst ska kunna planera.

Kontroll av elementen

Efter omläggningen av vatten den 28 november har vissa hyresgäster fått kalla element. Zengun går just nu runt i husen för att kontrollera att alla element fungerar.

Har du frågor?

  • Om du har frågor gällande det dagliga arbetet kontakta:
    Johan Netsman, platschef Zengun på 070- 212 22 75 eller johan.netsman@zengun.se
  • Har du synpunkter eller frågor kring projektet kontakta:
    Kundservice Signalisten på kontorstid: kundservice@signalisten.se eller 08-705 22 00.

Läs mer om hela projektet på signalisten.se/bollen