Hoppa till huvudinnehåll

Resultat av hyresgästundersökning 2020 - Hallen

Publicerad 7 september 2020

Nu har vi sammanställt resultatet av årets hyresgästundersökning som skickades ut innan sommaren. Vi är glada att se att kundnöjdheten har ökat sedan senaste mätningen (2018) och att de satsningar vi gjort utifrån era tidigare svar nu gett resultat.

I Hallen svarade 67 % på årets enkät och av dessa svarade 90 % att de trivs hos Signalisten. 90 % är nöjda med bemötandet de får i kontakten med oss.

Vi ser också en markant ökning i kundnöjdhet inom området Rent och snyggt där städning av miljöstugan ökat från 66 % 2018 till 79 %. Vilket visar bland annat att satsningen på införandet av miljövärdar gett resultat.

Vi ser även att det finns förbättringsbehov inom följande tre områden som vi kommer att arbeta vidare med – felanmälan, trygghet och möjligheter till källsortering. Inom området Hjälp när det behövs, där felanmälan ingår, kommer vi därför att jobba med bland annat tekniska hjälpmedel och specifikt anpassade rutiner för att förbättra vår felanmälanprocess. 

Resultatet från undersökningen är väldigt värdefullt för oss och gör att vi bättre ser var våra ansträngningar behövs och gör mest nytta. Tack alla ni som svarat på enkäten och hjälper oss att skapa ett bättre boende!

Områdesrapport - Hallen

Läs mer om vår kundundersökning på www.signalisten.se.

Med vänlig hälsning
Förvaltningsavdelningen