Hoppa till huvudinnehåll

Resultat av hyresgästundersökning 2020 - Motorn

Publicerad 7 september 2020

Nu har vi sammanställt resultatet av årets hyresgästundersökning som skickades ut innan sommaren. Vi är glada att se att kundnöjdheten har ökat sedan senaste mätningen (2018) och att de satsningar vi gjort utifrån era tidigare svar nu gett resultat.

I Motorn svarade 66 % på årets enkät och av dessa svarade 85 % att de trivs hos Signalisten. 85 % är nöjda med bemötandet de får i kontakten med oss.

Däremot ser vi att det finns förbättringsbehov inom följande tre områden som vi kommer att arbeta vidare med – felanmälan, bemötande och personlig trygghet i området kvällar/nätter. Inom området Hjälp när det behövs, där felanmälan ingår, kommer vi därför att jobba med bland annat tekniska hjälpmedel och specifikt anpassade rutiner för att förbättra vår felanmälanprocess. 

Resultatet från undersökningen är väldigt värdefullt för oss och gör att vi bättre ser var våra ansträngningar behövs och gör mest nytta. Tack alla ni som svarat på enkäten och hjälper oss att skapa ett bättre boende!

Områdesrapport - Motorn

Läs mer om vår kundundersökning på www.signalisten.se.

Med vänlig hälsning
Förvaltningsavdelningen