Hoppa till huvudinnehåll

Resultat av hyresgästundersökning 2020 - Råsunda

Publicerad 7 september 2020

Nu har vi sammanställt resultatet av årets hyresgästundersökning som skickades ut innan sommaren. Vi är glada att se att kundnöjdheten har ökat sedan senaste mätningen (2018) och att de satsningar vi gjort utifrån era tidigare svar nu gett resultat.

I Råsunda svarade 60 % på årets enkät och av dessa svarade 77 % att de trivs hos Signalisten. 83 % är nöjda med bemötandet de får i kontakten med oss.

Vi ser också en markant ökning i kundnöjdhet med städningen av miljöstugan som ökat från 68 % 2018 till 79 %. Vilket visar bland annat att satsningen på införandet av miljövärdar gett resultat.

Vi ser även att det finns förbättringsbehov inom följande tre områden som vi kommer att arbeta vidare med – felanmälan, skötsel av utemiljön och belysning utomhus. Inom området utemiljö har en del förbättringsarbeten redan påbörjats. Förutom att vi nu har en ny entreprenör har vi tillsatt en utemiljösansvarig.  

Resultatet från undersökningen är väldigt värdefullt för oss och gör att vi bättre ser var våra ansträngningar behövs och gör mest nytta. Tack alla ni som svarat på enkäten och hjälper oss att skapa ett bättre boende!

Områdesrapport - Råsunda

Läs mer om vår kundundersökning på www.signalisten.se.

Med vänlig hälsning
Förvaltningsavdelningen