Hoppa till huvudinnehåll

Resultat av hyresgästundersökning 2020 - Rudviken

Publicerad 7 september 2020

Nu har vi sammanställt resultatet av årets hyresgästundersökning som skickades ut innan sommaren. Vi är glada att se att kundnöjdheten har ökat sedan senaste mätningen (2018) och att de satsningar vi gjort utifrån era tidigare svar nu gett resultat.

I Rudviken svarade 66 % på årets enkät och av dessa svarade 95 % att de trivs hos Signalisten. 92 % är nöjda med bemötandet de får i kontakten med oss.

Vi ser också en markant ökning i kundnöjdhet inom området Rent och snyggt där städningen av miljöstugan ökar till 100 % nöjda hyresgäster mot 54 % 2018. Vilket visar bland annat att satsningen på införandet av miljövärdar gett resultat.

Vi ser även att det finns förbättringsbehov inom följande tre områden som vi kommer att arbeta vidare med – kvalitet på utfört arbete, belysning på gård och nära huset samt utemiljön. Inom området utemiljö har en del förbättringsarbeten redan påbörjats. Förutom att vi nu har en ny entreprenör har vi tillsatt en utemiljösansvarig.  

Resultatet från undersökningen är väldigt värdefullt för oss och gör att vi bättre ser var våra ansträngningar behövs och gör mest nytta. Tack alla ni som svarat på enkäten och hjälper oss att skapa ett bättre boende!

Områdesrapport - Rudviken

Läs mer om vår kundundersökning på www.signalisten.se.

Med vänlig hälsning
Förvaltningsavdelningen