Hoppa till huvudinnehåll

Resultat av hyresgästundersökning 2020 - Skytteholm

Publicerad 7 september 2020

Nu har vi sammanställt resultatet av årets hyresgästundersökning som skickades ut innan sommaren. Vi är glada att se att kundnöjdheten har ökat sedan senaste mätningen (2018) och att de satsningar vi gjort utifrån era tidigare svar nu gett resultat.

I Skytteholm svarade 59 % på årets enkät och av dessa svarade 95 % att de trivs hos Signalisten. 90 % är nöjda med bemötandet de får i kontakten med oss.

Vi ser också en ökning i kundnöjdhet inom området Trivsel i trappuppgången som ökat från 95 % 2018 till 100 % 2020.

Vi ser även att det finns förbättringsbehov inom följande tre områden som vi kommer att arbeta vidare med – belysning utomhus, skötsel av grönområden och städning av miljöstugan. Inom området utemiljö där har en del förbättringsarbeten redan påbörjats. Förutom att vi nu har en ny entreprenör har vi tillsatt en utemiljösansvarig.

Resultatet från undersökningen är väldigt värdefullt för oss och gör att vi bättre ser var våra ansträngningar behövs och gör mest nytta. Tack alla ni som svarat på enkäten och hjälper oss att skapa ett bättre boende!

Områdesrapport - Skytteholm

Läs mer om vår kundundersökning på www.signalisten.se.

Med vänlig hälsning
Förvaltningsavdelningen