Hoppa till huvudinnehåll

Resultat av hyresgästundersökning 2020 - Västra vägen

Publicerad 7 september 2020

Nu har vi sammanställt resultatet av årets hyresgästundersökning som skickades ut innan sommaren. Vi är glada att se att kundnöjdheten har ökat sedan senaste mätningen (2018) och att de satsningar vi gjort utifrån era tidigare svar nu gett resultat.

På Västra vägen svarade 55 % på årets enkät och av dessa svarade 91 % att de trivs hos Signalisten. 91 % är nöjda med bemötandet de får i kontakten med oss.

Vi ser också att 94 % är nöjda med möjligheten till källsortering vilket vi är glada för då Västra vägen var först ut med de nya färgglada miljöstugorna som erbjuder fler sorteringsmöjligheter.

Vi ser även att det finns förbättringsbehov inom flera områden som vi kommer att arbeta vidare med, bland annat utemiljön och tryggheten. Inom området utemiljö har en del förbättringsarbeten redan påbörjats. Förutom att vi nu har en ny entreprenör har vi tillsatt en utemiljöansvarig.  

Resultatet från undersökningen är väldigt värdefullt för oss och gör att vi bättre ser var våra ansträngningar behövs och gör mest nytta. Tack alla ni som svarat på enkäten och hjälper oss att skapa ett bättre boende!

Områdesrapport - Västra vägen

Läs mer om vår kundundersökning på www.signalisten.se.

Med vänlig hälsning
Förvaltningsavdelningen