Hoppa till huvudinnehåll

Resultat av hyresgästundersökning 2020 - Kaptenen

Publicerad 7 september 2020

Nu har vi sammanställt resultatet av årets hyresgästundersökning som skickades ut innan sommaren. Vi är glada att se att kundnöjdheten har ökat sedan senaste mätningen (2018) och att de satsningar vi gjort utifrån era tidigare svar nu gett resultat.

I Kaptenen svarade 61 % på årets enkät och av dessa svarade 96 % att de trivs hos Signalisten. 92 % är nöjda med bemötandet de får i kontakten med oss.

Vi ser också en markant ökning i kundnöjdhet inom området Rent och snyggt där frågor om bland annat städning av trapphus ökat från 68 % 2018 till 81 %. Något vi är väldigt glada för och tillskriver vår satsning på städtjänsterna med ny entreprenör.  

Vi ser även att det finns förbättringsbehov inom följande tre områden som vi kommer att arbeta vidare med – felanmälan, bemötande och skötsel av grönområden. Inom området utemiljö där skötsel av grönområden ingår har en del förbättringsarbeten redan påbörjats. Förutom att vi nu har en ny entreprenör har vi tillsatt en utemiljöansvarig.  

Resultatet från undersökningen är väldigt värdefullt för oss och gör att vi bättre ser var våra ansträngningar behövs och gör mest nytta. Tack alla ni som svarat på enkäten och hjälper oss att skapa ett bättre boende!

Områdesrapport - Kaptenen

Läs mer om vår kundundersökning på www.signalisten.se.

Med vänlig hälsning
Förvaltningsavdelningen