Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter för Bergshamra trygghetsboende

25 april 2024

Helgarbete 1 och 9 maj Bergshamra trygghetsboende

Under helgdagarna onsdag den 1 maj och torsdag den 9 maj (Kristi himmelsfärdsdag) utför Signalistens entreprenör JSB arbeten på arbetsplatsen Bergsham...

2 februari 2024

Taklagsfest för nytt trygghetsboende i Bergshamra

På onsdagen firades taklagsfest för det nya trygghetsboendet i Bergshamra centrum som ska stå klart i slutet av året, det firades med taklagslunch för...

8 december 2023

Arbetstider i december - Bergshamra trygghetsboende

Under hela vecka 52 mellan jul och nyår är arbetsplatsen för Bergshamra trygghetsboende stängd för julledighet. Efter nyår från den 2 januari kör vi i...

31 augusti 2023

Arbeten i september och oktober - Bergshamra trygghetsboende

Uppbyggnaden av huskroppen fortsätter in på hösten med montering av de bärande delarna av huset i form av stommar och väggar. Under oktober påbörjas a...

29 juni 2023

Arbeten i juli och augusti - Bergshamra trygghetsboende

Uppbyggnaden av huskroppen fortsätter under sommaren med montering av de bärande delarna av huset i form av stommar och väggar. Vår entreprenör JSB ta...

14 juni 2023

Helgarbete lördag 17 juni vid Bergshamra trygghetsboende

Under lördagen den 17 juni kommer entreprenören att utföra arbeten på arbetsplatsen Bergshamra trygghetsboende. De kommer att arbeta med montering av ...

23 maj 2023

Förlängda arbetstider och helgarbete vid Bergshamra Trygghetsboende

Grunden till det nya trygghetsboendet i Bergshamra börjar bli klar och snart startar uppbyggnaden av själva huskroppen. Inledningsvis monteras de bära...

3 maj 2023

Helgarbete den 6-7 maj vid Bergshamra trygghetsboende

Under helgen den 6-7 maj utför Signalistens entreprenör arbeten på arbetsplatsen Bergshamra trygghetsboende. De arbetar bland annat med isolering av ...

2 maj 2023

Arbeten i maj - Bergshamra trygghetsboende

Under maj månad fortsätter arbetet med formsättning och gjutning av grund. Vidare kommer en byggkran komma på plats och montering av väggar påbörjas.S...

26 april 2023

Helgarbete den 29-30 april vid Bergshamra trygghetsboende

Under helgen den 29–30 april utför Signalistens entreprenör arbeten på arbetsplatsen Bergshamra trygghetsboende. De arbetar med bland annat isolering ...

21 april 2023

Helgarbete den 22-23 april vid Bergshamra trygghetsboende

Under helgen den 22–23 april utför Signalistens entreprenör arbeten på arbetsplatsen Bergshamra trygghetsboende. De arbetar med bland annat isolering ...

6 april 2023

Helgarbete den 9-10 april vid Bergshamra trygghetsboende

Under påskdagen och annandag påsk, den 9–10 april utför Signalistens entreprenör arbeten på arbetsplatsen Bergshamra trygghetsboende. De arbetar med b...

31 mars 2023

Arbete helgen 1-2 april vid Bergshamra trygghetsboende

Under helgen den 1 – 2 april utför Signalistens entreprenör arbeten på arbetsplatsen Bergshamra trygghetsboende.De arbetar med bland annat isolering a...

30 mars 2023

Arbeten i april - Bergshamra trygghetsboende

Under april månad fortsätter arbetet med grunderna. Man lägger singel under pålbalkar och platta. Formsättning sker och även arbete med isolering, arm...

17 mars 2023

Helgarbete vid arbetsplatsen Bergshamra trygghetsboende

Under helgen den 18 – 19 mars utför Signalistens entreprenör arbeten på arbetsplatsen Bergshamra trygghetsboende.De arbetar med bland annat rivning av...

27 februari 2023

Arbeten i mars - Bergshamra trygghetsboende

Pålningsarbetena är nu färdigställda och under mars månad påbörjas grundarbeten, singel under pålbalkar/platta, formsättning och betongarbeten.Dräneri...

30 januari 2023

Arbeten i februari - Bergshamra trygghetsboende

Under februari månad fortsätter entreprenören JSB med pålningsarbeten och vissa schaktningsarbeten för vatten och avlopp. I slutet av månaden beräknas...

23 januari 2023

Start av pålningsarbeten

Den 23 januari påbörjas pålningsarbeten för bygget av det nya trygghetsboendet och pålningsmaskiner ställs på plats. Arbetet kommer sedan att pågå und...

4 januari 2023

Lukt i samband med grävning

I samband med rivning och schaktarbeten på innergården har boende reagerat på lukt. Kompletterande provtagningar på schaktmassor har genomförts vid fl...

30 november 2022

Ljusmaster vid nya trygghetsboendet

Entreprenören JSB är färdiga med alla stora rivningsarbeten och ska nu börja med att bygga upp det nya trygghetsboendet. Första steget har påbörjats, ...

2 november 2022

Byggnadsarbete under november - Bergshamra trygghetsboende

Vi tänker på din säkerhetVår arbetsplats är avspärrad med byggstaket och skyltning för allas säkerhet. Vi gör allt vi kan för att byggandet ska gå smi...

28 september 2022

Miljöstugan på Björnstigen är stängd

I samband med byggprojektet Bergshamra Trygghetsboende har vi nu stängt miljöstugan på Björnstigen.Vi hänvisar till miljöstugan på Rådjursstigen 3, dä...

19 september 2022

Byggstart av det nya trygghetsboendet i Bergshamra

Nu startar vi byggnationen av det nya trygghetsboendet i Bergshamra. Rivning av den befintliga fastigheten på Björnstigen 22 påbörjas tisdag den 20 se...

25 augusti 2022

Första spadtaget för Signalistens nya trygghetsboende i Bergshamra

Den 25:e augusti togs första spadtaget för nytt trygghetsboende i Bergshamra. Signalisten bygger 78 nya lägenheter för Solnabor 60 år eller äldre.

14 juli 2021

Information om det planerade trygghetsboendet

I Bergshamra centrum ska vi bygga ett trygghetsboende med yteffektiva småhushåll. De 78 lägenheterna, som alla har balkong, är fördelade på två byggna...

11 november 2019

Klart för nytt trygghetsboende

Vårt planerade trygghetsboende i Bergshamra inom kv Torsken 2 har nu fått klartecken att byggas.

9 april 2019

Bergshamra trygghetsboende antaget i kommunfullmäktige

Signalisten har nu fått klartecken av Solna stad att bygga ännu ett trygghetsboende i Solna.

15 februari 2019

Byggnadsnämnden godkänner detaljplan

Ett steg i rätt riktning för det planerade Trygghetsboendet i Bergshamra när Solna stads byggnadsnämnd den 13 februari godkände detaljplanen för Torsken 2 .