Hoppa till huvudinnehåll

Vårt resultat för 2018 klart

Publicerad 9 april 2019

Signalistens års- och hållbarhetsredovisning för 2018 är nu klar och visar ett resultat på 37,4 miljoner kronor.

Krafttag för förbättrat inomhusklimat för hyresgästerna, trygghetsinsatser i våra områden och fortsatt renovering och nyproduktion är några av årets händelser. Resultatet för året landar på 37,4 miljoner kronor.

Under 2018 förmedlades 332 lägenheter med medelkötider på cirka 5 år för seniorkön och cirka 13 år för ordinarie bestånd.

Vi har rest byggnaderna som ska bli Solnas första trygghetsboende, Palsternackan. Palsternackan som blir klar för inflyttning hösten 2019 har byggts i trä och med höga miljökrav och låg energianvändning. De planerade nyproduktionsprojekten i Bagartorp centrum och trygghetsboendet Torsken i Bergshamra centrum har även tagit ytterligare steg mot förverkligande.

Signalisten har en fortsatt stabil ekonomi vilket är en bra grund för planerade investeringar i renovering och nyproduktion på över fem miljarder de närmaste tio åren. 

Renoveringen av Ritorp har fortsatt under 2018, fyra av sex hus är nu klara. Återstående hus blir klara 2020. Under året har en strategi tagits fram för att planera renovering av hälften av våra fastigheter, cirka 1 700 lägenheter. Inom den delen av beståndet planeras omfattande renoveringar under de närmaste 10 åren.

Läs om hållbara händelser och resultat för året som gått