Hoppa till huvudinnehåll
Flygfoto över flerfamiljshus som ligger placerade i en ring i området Bagartorspringen med grönska mellan husen.

Bagartorp låghus

Förstudie

Utredningar utförs och rapporter tas fram.

Samråd

Ett förslag presenteras för hyresgäster. En samrådsgrupp bildas som tycker till om förslaget.

Godkännande

OK – Renoveringsplanering kan starta.

Nej – Ärende till Hyresnämnd för beslut.

Ombyggnad

Renoveringen startar. Evakuering eller kvarboende.

Färdigställt

Renoveringen avslutad och eventuellt evakuerade hyresgäster kan flytta tillbaka.

StadsdelBagartorp
AdressBagartorpsr 2–18, 22–48, 64–68, 72–76, 82–86,88–92
Lägenheter222
Byggår1958–1960

Renovering av Bagartorp låghus

Husen i Bagartorp är byggda i början av 1960-talet och har stora renoveringsbehov. I mitten av april höll vi tillsammans med Hyresgästföreningen ett informationsmöte för hyresgäster med tillsvidarekontrakt i låghusen. På mötet beskrevs vad som behöver göras för att husen ska hålla i många år framåt och hur du som bor här kan delta och lämna synpunkter. Hyresgästföreningen berättade om samrådsprocessen och beskrev samrådsgruppens roll.

Ta del av information från mötet 16 april

Ta gärna del av presentationen från mötet den 16 april. Vi har även sammanställt frågor som kom in under informationsmötet i frågor och svar.

Presentation informationsmöte Bagartorp låghus, 16 april 2024

Frågor och svar Bagartorp låghus

Vad händer nu?

Efter informationsmötet den 16 april bildades en samrådsgrupp. Samrådsgruppen som består av representanter från er hyresgäster och hyresgästföreningen arbetar tillsammans med Signalisten med de renoveringsförslag och åtgärder som behöver genomföras. Samrådsgruppen hade sitt första möte den 27 maj 2024.

Ta gärna del av förstudierna som gjorts för att undersöka husens tekniska status, se längre ner här på sidan.

Vi uppdaterar denna sida löpande med mer information.

Gult lägenhetshus med fyra våningar. Framför huset står cyklar parkerade.
Gröngrått lägenhetshus med vita balkonger. Träd och grönska framför huset.
Gult lägenhetshus framför en gångväg. Längre fram till höger syns ett fyravåningshus med vita balkonger.

Kontakt

Maria Andersson
Hyresgästsamordnare
08-705 22 00
Malek Saliba
Projektledare
08-705 22 18